Design manual

Grafický manuál

Loga

Logos

Stáhněte si vhodnou verzi loga s ohledem na plánované použití.

Download the appropriate logo version for your intended use.

Písma

Typography

Nainstalujte si písma, která vytváří a definují vizuální styl značky.

Install fonts that create and define the visual style of the brand.

Barvy

Colors

Používejte naše firemí barvy pro digitální obrazovky i tiskové aplikace.

Use our company's colors for digital screens and printing applications.

Psaní názvů
Naming

Ověřte si správné zápisy značky Manulo.

Check the correct entries of brand.

Ukázky brandingu
Branding showcase

Podívejte se na jednotný grafický vizuální styl značky v galerii vybraných ukázek.

Take a look at unified graphic visual style of brand through a gallery of selected samples.

Práce s grafikou
Work with graphics

Návody a ukázky, jak pracujeme s grafikou Manulo.

Tutorials and examples of how we work with Manulo graphics.

Zobrazit víceShow more
Odkaz na veřejné dokumenty
Link to public documents

Tato složka obsahuje všechny veřejně dostupné grafické materiály.

This folder contains all used public graphic materials.

lock_outline
Odkaz na neveřejné dokumenty
Link to private documents

Tato složka obsahuje interní grafické materiály.

This folder contains internal graphic materials.

Zobrazit víceShow more