Design manual

Grafický manuál

Práce s grafikou

Using graphics

Varianty motivu rukou

Variants of hand motif

Několik příkladů, jak je možné pracovat s prvkem rukou. Vždy dbáme na to, aby ruce vizuálně nepřebíjely obsah, který drží.

Some examples of how the hand element can be worked with. Always ensure that the hands do not visually overpower the content they are holding.

Nepravidelné tvary

Irregular shapes

Ukázky, jak lze pracovat s nepravidelnými tvary, které dále používáme jako podkladové či zvýrazňovací.

Examples of how to work with irregular shapes, which we then use as background or accent shapes.

Zobrazit motivy ve složceShow this folder

 Získat odkaz na složku

Kdokoli na internetu s tímto odkazem může zobrazit tuto složku

 Get a link to the folder

Anyone on the Internet with this link can view this folder

Ukázky sazby

Examples

Příklady, jak je možné pracovat s prvkem rukou v kombinaci s produktem. Ruce nejsou barevně omezeny, barvu volíme vždy podle toho, jak výrazně mají na vizuálu působit.

Examples of how the hand element can be used in combination with the product. The hands are not limited by colour, the colour is always chosen according to how strong they are supposed to be in the visual.