Design manual

Grafický manuál

Barvy značky

 colors

Hlavní barvy

Main colors

Barevnou paletu tvoří odstíny béžové a k ní kontrastní modrá. Pro zvýraznění prvků používáme žlutou (podtrhnutí textů, badge s cenovkou atd.) a zelenou pouze jako konverzní barvu pro web (tlačítka).

U konkrétních produktů můžeme pracovat s volitelnou barevnou paletou vycházející ze vzhledu obalů se zachováním ostatních vizuálních prvků identity.

The colour palette consists of shades of beige and contrasting blue. We use yellow for highlighting elements (text underlining, badge with price tag, etc.) and green only as a conversion color for the web (buttons).

For specific products, we can work with an optional colour palette based on the look and feel of the packaging while maintaining the other visual elements of the identity.

Světle béžová
HEX
#FEE4CF
RGB rgb(254,228,207)
CMYK 0-11-17-0
Pantone C 475 C
Tmavě béžová
HEX
#FDCDA9
RGB rgb(253,205,169)
CMYK 0-22-33-0
Pantone C 489 C
Modrá
HEX
#29256A
RGB rgb(41,37,106)
CMYK 100-100-20-20
Pantone C 2118 C
Žlutá
HEX
#FFE545
RGB rgb(255,229,69)
CMYK 2-5-84-0
Pantone C 106 C
Zelená
HEX
#1DA088
RGB rgb(29,160,136)
CMYK 79-15-56-1
Pantone C 326 C
Fialová
HEX
#9283be
RGB rgb(146,131,190)
CMYK 45-50-0-0
Pantone C 2655 C

Poměry barev

Color ratio

Orientační proporční používání barev v rámci vizuálního stylu.

Proportional use of colors within the visual style.

Interakční barvy

Interactive colors

Barvy používané v aplikačním prostředí (UI – User Interface) a na webu.

Colors used in the application environment (UI - User Interface) and on the web.

CTA

#1DA088

Barevné režimy

Color modes

Barevné režimy definují, jakou barevnost vybíráme pro logo, abychom docílili správného zobrazení jak na obrazovkách, tak v tisku.

Color modes define the color scheme we choose for the logo to achieve the correct display on both screens and in print.

Barevný režim
Co je to?
Příklad zápisu
Použití
HEX Ekvivalent RGB (hexadecimální) #000000
WEBHTMLCSS
RGB Barevný prostor obrazovek rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Barevný prostor pro tiskárny
10-10-10-10
TISK
Pantone
Přímé namíchané barvy pro tisk
1100 C
TISK
Color mode
What is it?
Example
Usage
HEX RGB equivalent (hexadecimal)
#000000
WEBHTMLCSS
RGB Color space for screens
rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Color space for print
10-10-10-10
PRINT
Pantone
Direct colors for printing
1100 C
PRINT

Volba barevného režimu pro jakékoliv logo

Color mode for any logo

Vhodný barevný režim loga:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
Logo bude na obrazovce (web, mobil, prezentace…)


Logo bude v tisku (vizitka, leták…)


Suitable logo color mode:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
The logo will be on the screen (web, mobile, presentation…)


The logo will be printed (business card, leaflet…)